Vang đỏ      Cabernet Sauvignon xem tiếp
Vang trắng Sauvignon Blanc xem tiếp
 • Các Sản phẩm

  Doanh nghiệp Ba Mọi đã sản xuất thu hoạch và cung cấp nhiều loại nho tươi và sản phẩm từ nho.

  xem tiếp
 • Sản xuất vang

  Mời bạn xem bài viết và các hình ảnh về Quy trình sản xuất, xử lý và đóng gói sản phẩm rượu Vang nho Ba Mọi.

  xem tiếp
 • Nho Ba Mọi

  Bao gồm các giống nho xanh, nho đỏ, nho đen, nho vàng dùng để ăn tươi và các giống nho để sản xuất rượu...

  xem tiếp