ca phe sach

Sản phẩm rượu & quy trình sử lý

Các loại rượu vang

 Hầm ủ rượu nho 1

Hầm ủ rượu nho 2

Quy trình ủ rượu

Rót rượu nho

Rót vang Chenin Blanc

Rượu vang phan rang

Rượu chuẩn bị xuất xưởng

Kiểm tra trước khi xuất sưởng

Sản phẩm vang phan rang

Sản phẩm siro nho

Thành phẩm

Vang Cabernet Suvignon

     

Hình ảnh ấn tượng